วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

อย่าก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นและจงอย่าก่อความเดือดร้อนซึ่งกันและกัน

ความว่า จากท่านอบู สะอีด นั่นคือ สะบัด อิบนุ มาลิ อิบนุ สินาน อัลคุดรี เราะฎิยัลลอฮอันฮุ

เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ กล่าวว่า จงอย่าก้อความเดือดร้อนแก่ผู้เดือดร้อน และจงอย่าก้อความ

เดือดร้อนซึ่งกันและกัน

                                                                         

การใช้ชีวิตอย่างสมถะในโลกนี้

ความว่า จากท่านอบูอัลอับบาส  นั่นคือ สะฮ์ล อิบนุ สะอิด อัส สาอิดีย์  เราะฎิยัลลออันฮุ เล่าว่า

มีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบี แล้วถามว่า โอ้ ท่านเราะสูลุลอฮ ได้โปรดชี้แนะแก่ฉันถึงการงานหนึ่ง

ซึ่งเมื่อฉันทำแล้ว อัลลอฮจะทรงรักฉัน ในขณะเดียวกันผู้คนก็จะรักฉันด้วย ท่านตอบว่า

ท่านจงใช้ชีวิตอย่างสมถะในโลกนี้ แล้วอัลลอฮจะรักท่าน และจงสมถะ ไม่โลกและอยากได้

ในสิ่งที่อยุ่กับมนุษย์ แล้วพวกเขาจะรักท่าน

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การอภัยโทษที่ท้วมท้นของอัลลออ

ความว่า  จากท่านอนัส เราะฏิยัลลอฮอันฮุ เล่าว่า ฉันได้ยินท่านเราะสูลุลลอฮ กล่าวว่า อัลลอฮพระผู้สูงส่ง ตรัสว่า " โอ้ลูกหลานอาดัม (มวลมนุษย์) เอ๋ย! ตราบใดที่สูเจ้าวิงวอน (ดุอาร์) เเละฝากความหวังไว้กับข้าตราบนั้น ข้าจะอภัยในความผิดที่สูเจ้าได้กระทำ เเละข้าก็จะไม่สนใจมันอีก โอ้ลูกหลานอาดัมเอ่ย!
เเม้ว่าความผิดของสุเจ้าจะสูงเทียมฟ้า เเล้วเจ้าได้ขออภัยโทษต่อข้า ข้าก็จะให้อภัยเเก่เจ้า โอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ย! ถ้าหากสูเจ้ามาหาข้า พร้อมด้วยบาปที่เต็มเเน่นเท่าผืนพิภพ เเล้วเจ้าได้มาพบกับข้าโดยที่สูเจ้าไม่ได้ตั้งภาคีใดๆ กับข้า เเน่นอน ! ข้าก็จะให้อภัยเเก่สูเจ้าเท่าพิภพเช่นเดียวกัน " หะดีษบันทึกโดยติรมีซีย์ เเละท่านกล่าว เป็นหะดีษอยู่ในระดับหะสันเศาะหี้ห

วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โครงการรอมฎอน

ความว่า  จากท่าน อบูฮุร็อยเราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าจากท่านรอซูลศ็อลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ท่านได้ กล่าวว่า องค์อัลลอฮผู้ทรงเกียงไกรและสูงส่งได้มีดำรัสว่า การงานทุกประการของมนุษย์นั้นจะได้รับผลบุญตามส่วนที่เขาได้กระทำ  ยกเว้นการถือศีลอด  ผลตอบแทนต่อ การถือศีลอดนั้นเป็นสิทธิของฉันและฉันจะตอบแทนตามประสงค์ของฉันเองและผู้ใดที่ถือศีลอดเดือนรอมฎอนด้วยความศรัทธาและบริสทธิ์และมุ่งหวังผลบุญจากการถือศีลอดเขาจะได้รับการอภัยบาปของเขาที่ผ่านมา                                                                                                                             
 ชื่อ น.ส. ฟาตีหม๊ะ  อโนมะศิริ
 ที่อยู่ 248/4 ต.หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่  จังหวัด สงขลา  90110