วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

การใช้ชีวิตอย่างสมถะในโลกนี้

ความว่า จากท่านอบูอัลอับบาส  นั่นคือ สะฮ์ล อิบนุ สะอิด อัส สาอิดีย์  เราะฎิยัลลออันฮุ เล่าว่า

มีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบี แล้วถามว่า โอ้ ท่านเราะสูลุลอฮ ได้โปรดชี้แนะแก่ฉันถึงการงานหนึ่ง

ซึ่งเมื่อฉันทำแล้ว อัลลอฮจะทรงรักฉัน ในขณะเดียวกันผู้คนก็จะรักฉันด้วย ท่านตอบว่า

ท่านจงใช้ชีวิตอย่างสมถะในโลกนี้ แล้วอัลลอฮจะรักท่าน และจงสมถะ ไม่โลกและอยากได้

ในสิ่งที่อยุ่กับมนุษย์ แล้วพวกเขาจะรักท่าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น