วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การอภัยโทษที่ท้วมท้นของอัลลออ

ความว่า  จากท่านอนัส เราะฏิยัลลอฮอันฮุ เล่าว่า ฉันได้ยินท่านเราะสูลุลลอฮ กล่าวว่า อัลลอฮพระผู้สูงส่ง ตรัสว่า " โอ้ลูกหลานอาดัม (มวลมนุษย์) เอ๋ย! ตราบใดที่สูเจ้าวิงวอน (ดุอาร์) เเละฝากความหวังไว้กับข้าตราบนั้น ข้าจะอภัยในความผิดที่สูเจ้าได้กระทำ เเละข้าก็จะไม่สนใจมันอีก โอ้ลูกหลานอาดัมเอ่ย!
เเม้ว่าความผิดของสุเจ้าจะสูงเทียมฟ้า เเล้วเจ้าได้ขออภัยโทษต่อข้า ข้าก็จะให้อภัยเเก่เจ้า โอ้ลูกหลานอาดัมเอ๋ย! ถ้าหากสูเจ้ามาหาข้า พร้อมด้วยบาปที่เต็มเเน่นเท่าผืนพิภพ เเล้วเจ้าได้มาพบกับข้าโดยที่สูเจ้าไม่ได้ตั้งภาคีใดๆ กับข้า เเน่นอน ! ข้าก็จะให้อภัยเเก่สูเจ้าเท่าพิภพเช่นเดียวกัน " หะดีษบันทึกโดยติรมีซีย์ เเละท่านกล่าว เป็นหะดีษอยู่ในระดับหะสันเศาะหี้ห