วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

อย่าก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นและจงอย่าก่อความเดือดร้อนซึ่งกันและกัน

ความว่า จากท่านอบู สะอีด นั่นคือ สะบัด อิบนุ มาลิ อิบนุ สินาน อัลคุดรี เราะฎิยัลลอฮอันฮุ

เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮ กล่าวว่า จงอย่าก้อความเดือดร้อนแก่ผู้เดือดร้อน และจงอย่าก้อความ

เดือดร้อนซึ่งกันและกัน

                                                                         

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น