วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โครงการรอมฎอน

ความว่า  จากท่าน อบูฮุร็อยเราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าจากท่านรอซูลศ็อลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ท่านได้ กล่าวว่า องค์อัลลอฮผู้ทรงเกียงไกรและสูงส่งได้มีดำรัสว่า การงานทุกประการของมนุษย์นั้นจะได้รับผลบุญตามส่วนที่เขาได้กระทำ  ยกเว้นการถือศีลอด  ผลตอบแทนต่อ การถือศีลอดนั้นเป็นสิทธิของฉันและฉันจะตอบแทนตามประสงค์ของฉันเองและผู้ใดที่ถือศีลอดเดือนรอมฎอนด้วยความศรัทธาและบริสทธิ์และมุ่งหวังผลบุญจากการถือศีลอดเขาจะได้รับการอภัยบาปของเขาที่ผ่านมา                                                                                                                             

1 ความคิดเห็น: